Najčešća pitanja

KAKO RADI UREĐAJ ZA NEUTRALISANJE INSEKATA?
Uređjaji za uništavanje insekata koriste ultravioletnu svjetlost za privlačenje letećih insekata, kako bi ih neutralisali bilo putem mreže pod električnim naponom ili ljepljive površine. UV Cijevi privlače leteće insekate emitovanjem UV svjetlosnih talasa jačine između 350 – 368nm. UV Cijevi emituju UV svjetlost koja je uporediva sa sunčevom a insekte po prirodi privlače svjetlosni i toplotni izvori.


KOJI TIP UREĐAJA NAJVIŠE ODGOVARA MOJIM POTREBAMA?
Veoma je važno izabrati odgovarajući uređaj prema potrebama korisnika. Svaki uređaj ima određene karakteristike prema površini koju pokriva u skladu sa jačinom UV svjetlosti koju emituje, načinu postavljanja i dizajnom. Generalno, Zaperi (uređaji sa mrežom pod električnim naponom), se preporučuju za ulazne prostorije sa velikim brojem letećih insekata, dok se uređaji sa ljepljivom površinom preporučuju za osjetljive prostore gdje se vrši priprema, serviranje i izlaganje hrane. Ulazi u objekte, često zahtijevaju dekorativne uređaje koji pružaju diskretnu ali veoma efikasnu zaštitu od insekata. Za pomoć pri odabiru adekvatnog uređaja za Vaše potrebe preporučujemo sekciju izbor uređaja na ovoj web prezentaciji.


GDJE BI TREBALO DA POSTAVIM UREĐAJ?
Pošto ovi uređaji rade na principu privlačenja insekata UV svijetlošću veoma je važno da UV svjetlost bude vidljiva iz svih uglova prostorije koju želimo da zaštitimo. Uređaj je najbolje postaviti na visini od najmanje 2m od poda prostorije kako bi bio što bolje vidljiv za insekte. Veoma je važno pozicioniranje uređaja suprotno od mjesta gdje ulazi prirodna svjetlost kao što su prozori ili vrata. U velikim prostorijama ili onim sa više uglova i prepreka, preporučuje se postavljanje dva ili više uređaja kako bi se obezbijedila potpuna zaštita od letećih insekata.


ZAŠTO MOJ UREĐAJ NIJE EFIKASAN?
Kako bi uređaji efikasno funkcionisali petrebno ih je redovno održavati. Radni vijek UV Cijevi je oko 8000 sati te bi ih stoga trebalo zamijeniti bar jednom godišnje, najbolje pred početak ljetnje sezone. Uređaji sa mrežom pod električnim naponom uništavaju insekte kada oni dodirnu mrežu, te bi zato trebalo ispitivačem faze (tinjalicom) provjeriti da li je mreža pod naponom.

Uređaji sa ljepljivom površinom takođe koriste UV svjetlost za privlačenje insekata ali za njihovo uništavanje koriste ljepljivu površinu pružajući tihu i diskretnu zaštitu. Periodično bi trebalo provjeravati popunjenost ljepljive površine ostacima insekata iz higijenskih razloga. Kvalitet ljepljive površine može veoma uticati na efikasnost uređaja. P+L uređaji koriste GLUPAC™ ljepljive površine, sa UV postojanim ljepilom,presvučene feromonom što uređaju daje povećanu efikasnost. Međutim, efektivno trajanje ljepljivih površina je oko trideset dana pa bi ih trebalo zamijeniti jednom mjesečno za sigurno neutralisanje insekata.

Uređaje za uništavanje insekata bi trebalo postaviti na odgovarajuće mjesto u prostoriji što je opisano u prethodnom pasusu.

logo veliki

Brošura o osnovama
UV sterilizacije

Preuzmite

Informacije

+387 59 490 554
+387 59 272 810

bonita.marketing97@gmail.com

Login

Novo u ponudi BONITA d.o.o.

Adresa: Otok bb, Trebinje

Tel: +387 59 272 810, +387 59 272 812

Email: bonita.marketing97@gmail.com

Web: www.bonitatrebinje.com